Đề kiểm tra HKI môn Ngữ Văn lớp 12 – Ninh Thuận – 2014.2015

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2346

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: PHẦN CHUNG (3,0 điểm)

Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 3:

TRÁCH NHIỆM GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam, trong đó có tầng lớp học sinh, sinh viên – những người thường xuyên sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp xã hội, trong học tập, nghiên cứu và trong các hoạt động nghề nghiệp sau này. Công cuộc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đòi hỏi mọi người phải có những nỗ lực về các hương diện: tình cảm, nhận thức, hành động”

(Bộ GDDT, Ngữ văn 1, trang 43, tập 1, NXB GDVN, 2013)

1/ Nội dung chính đoạn văn trên đề cập đến là gì? (1,0 điểm)

2/ Phương diện “tình cảm” được nhắc đến trong đoạn văn trên có nghĩa là gì? (1,0 điểm)

3/ Từ những nội dung đã đề cập trong đọan văn được đọc hiểu, anh(chị) hãy nêu nhận xét về việc sử dụng tiếng Việt của học sinh ở trường trung học phổ thông hiện nay? (1,0 điểm)

Câu 2: PHẦN RIÊNG (7,0 điểm) 

Chương trình chuẩn:

“ Nhưng em biết không

Có biết bao người con gái, con trai

Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi

Họ đã sống và chết

Giản dị và bình tâm

Không ai nhớ mặt đặt tên

Nhưng họ đã làm ra Đất Nước

 

Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng

Họ chuyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi

Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói

Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân

Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái”

(Trích “Đất nước”, Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ văn 12, tập 1, NXB GDVN, 2013)

Hãy trình bày cảm nhận về đoạn thơ trên, từ đó bày tỏ suy nghĩ của anh(chị) về vấn đề: “Thế hệ trẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế về văn hóa”

Câu 3: PHẦN RIÊNG (7,0 điểm)

Chương trình nâng cao:

                      “Con nhớ anh con, người anh du kích

                       Chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồn

                       Chiếc áo nâu suốt một đời vá rách

                       Đêm cuối cùng anh cởi lại cho con

 

                       Con nhớ em con, thằng em liên lac

                       Rừng thưa em băng,rừng rậm em chờ

                       Sáng bản Na, chiều em qua bản Bắc

                       Mười năm tròn! Chưa mất một phong thư

                       Con nhớ mế! Lửa hồng soi tóc bạc

                       Năm con đau, mế thức một mùa dài

                       Con với mế không phải hòn máu cắt

                       Nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi”

(Trích “Tiếng hát con tàu”, Chế Lan Viên, Ngữ văn 12 Nâng cao, tập 1, NXB GDVN)

 Hãy trình bày cảm nhận về đoạn thơ trên, từ đó bày tỏ suy nghĩ của anh(chị) về vấn đề biết ơn của con người.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12