Đề kiểm tra HKI môn Ngữ Văn lớp 12 Trường THPT Đa Phúc - Hà Nội năm 2012 - 2013

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2146

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Kết thúc “Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1- 12 – 2003”, tác giả Cô-phi An-nan viết: “Hãy sát cánh cùng tôi, bởi lẽ cuộc chiến chống lại HIV/ AIDS bắt đầu từ chính các bạn” (Sách Ngữ 12, Tập một,  NXB Giáo dục – 2008)

Vì sao tác giả Cô-phi An-nan viết như vậy ? Nêu ý nghĩa của câu văn ? (2,0 điểm)

Câu 2: “Trên đường thành công không có vết chân của người lười biếng” (Lỗ Tấn).

Viết một bài văn ngắn (khoảng 300 từ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên (3,0 điểm)

Câu 3: Phân tích đoạn thơ sau để làm nổi bật bức chân dung người lính trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng:

                             “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

                              Quân xanh màu lá dữ oai hùm

                              Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

                              Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

                              Rải rác biên cương mồ viễn xứ

                              Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

                              Áo bào thay chiếu anh về đất

                              Sông Mã gầm lên khúc độc hành”

                              (Ngữ văn 12- tập một, NXB Giáo dục - 2008)

                                                                                                 (5,0 điểm) 

 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12