Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 - Trường THPT Trần Bình Trọng - 2013.2014

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 2 câu - Số lượt thi : 2535

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: (2 điểm)

Nêu ý nghĩa cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với Đế Thích và việc hồn Trương Ba kiên

quyết trả lại xác hàng thịt, chấp nhận cái chết (trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng

thịt của Lưu Quang Vũ).

Câu 2: (8 điểm)

Phân tích nhân vật Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12