Đề kiểm tra học kì I môn Sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2009 -2010

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2311

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Các câu sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng

a. Phân tử  ATP có 2 liên kết phôtphat cao năng

b. Khi cho tế bào hồng cầu vào nước cất tế bào sẽ co lại gọi là hiện tượng co nguyên sinh

c. Khuếch tán và thẩm thấu là hình thức vận chuyển chủ động tiêu tốn năng lượng ATP

d. Quá trình đường phân xảy ra trong chất nền của ti thể

e. Enzim giúp làm giảm bớt tốc độ các phản ứng sinh hóa trong tế bào của sinh vật

Câu 2: a. Tại sao ATP được xem là đồng tiền năng lượng của tế bào?

b. Vi khuẩn không có ti thể vây vi khuẩn hô hấp ở đâu? Vì sao hô hấp hiếu khí ở sinh vật nhân sơ tạo được 38ATP nhưng sinh vật nhân thực lại ít hơn (khoảng 36ATP)?

Câu 3: Hoàn thành bảng phân biệt các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào

Câu 4: Giả sử  sơ đồ dưới đây biểu hiện một con đường chuyển hóa vật chất. Nồng độ chất nào sẽ tăng đột biến ki kết thúc sơ đồ chuyển hóa nếu chất G được tổng hợp dư thừa?

Kiểu tác động như chất G được gọi là gì?

Ý nghĩa của kiểu tác động này trong tế bào sinh vật.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10