Đề kiểm tra học kì I môn Sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh năm 2009 - 2010

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2055

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tại sao có thể nói tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống ?

Câu 2: - Vẽ và chú thích đầy đủ cấu trúc của 1 ti thể .

 - Căn cứ vào điều gì người ta cho rằng Ti thể có nguồn gốc là tế bào nhân sơ (prokaryot) đã xâm nhập vào tế bào nhân chuẩn bằng hiện tượng thực bào?

Câu 3: - So sánh pha sáng và pha tối của quá trình quang hợp ở cây xanh.

- Vì sao màu xanh lục của lá là một đặc điểm thích nghi có lợi cho cây xanh?

Câu 4:  - Phân tích mối quan hệ giữa nồng độ O2  và CO2 với cường độ hô hấp ở thực vật.

 - Nêu ứng dụng mối quan hệ trên trong thực tiễn trồng trọt và trong bảo quản rau, củ, quả ….tươi.

Câu 5: Tại sao mang cá chỉ thích hợp cho hô hấp dưới nước ?

Cá lên cạn lại không hô hấp được?

Câu 6: Nói rõ sự sai khác cơ bản trong tiêu hóa thức ăn của động vật ăn thực vật so với động vật ăn thịt và ăn tạp

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10