Đề kiểm tra học kì I môn Sinh lớp 11trường THPT Long Mỹ năm 2011-2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 2269

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hãy trình bày chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn (2,0đ)

Câu 2: Tại sao trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm phải khống chế sao cho cường độ hô hấp luôn ở mức tối thiểu? (2,0đ)

Câu 3: a. Nêu khái niệm cảm ứng ở động vật. (0,5đ)

 b. Cho các ví dụ: 1. Cơ đùi ếch tách rời khỏi cơ thể co khi bị kích thích.

  2. Trùng roi di chuyển về phía có ánh sáng.

  3. Khi bị kim châm thì tay rút lại.

Ví dụ nào là phản xạ? Phân tích các thành phần của một cung phản xạ nêu trên. (1,5đ)

Câu 4: Khi chiếu sáng qua lăng kính (tán sắc ánh sáng tạo dãy ánh sáng 7 màu) vào một sợi tảo dài

trong dung dịch có các vi khuẩn hiếu khí, quan sát kính hiển vi nhận thấy:

a. Vi khuẩn tập trung nhiều ở hai đầu sợi tảo. Hãy giải thích hiện tượng này. (0,5đ)

b. Số lượng vi khuẩn tập trung nhiều ở hai đầu sợi tảo khác nhau rõ rệt. Hãy giải thích vì sao. (0,5đ)

Câu 5: Chương trình cơ bản:

a. Nitơ cung cấp cho cây từ những nguồn nào? (1,0đ)

 b. Điều kiện xảy ra quá trình cố định nitơ khí quyển? (1,0đ)

Câu 6: Chương trình cơ bản

Giải thích vì sao khi đặt cây đậu nằm ngang sau vài ngày ngọn cây lại mọc hướng lên. (1,0đ)

Câu 7: Chương trình nâng cao

a. Cho biết bề mặt trao đổi khí ở cá là gì?. (0,5đ)

 b. Vì sao hoạt động hô hấp ở cá xương đạt hiệu quả cao? (1,5đ)

Câu 8: Chương trình nâng cao

Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là tập tính bẩm sinh, ví dụ nào là tập tính học được (1,0đ)

1. Thú con sinh ra đã biết bú mẹ.

2. Gà con thấy nguy hiểm chạy vào cánh mẹ để trốn

3. Gõ kẻng và cho ăn  chó tiết nước bọt. Nhiều lần gõ kẻng không cho ăn chó vẫn tiết nước bọt.

nhưng nếu lặp lại nhiều lần không cho ăn, chó không tiết nước bọt khi có tiếng gõ.

4. Tinh tinh biết chất các thùng gỗ để lấy thức ăn treo trên cao.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11