Đề kiểm tra sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2011-2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 2327

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tính tự động của tim được minh họa như hình bên:

a. Hãy cho biết tên các cấu tạo 1, 2, 3, 4?

b. Dựa vào tính tự động của tim hãy giải thích vì sao tim có thể hoạt động

nhịp nhàng liên tục kể cả khi cơ thể nghỉ ngơi?

Câu 2: Hãy ghép cho phù hợp giữa nhóm động vật và hình thức hô hấp của chúng và điền vào bảng

Câu 3: Xác định các câu sau đây đúng hay sai. Nếu sai hãy sửa lại cho đúng?

a. Hoạt động hô hấp ở chim được gọi là hô hấp kép vì các túi khí có tác dụng thay phổi hô hấp                

b. Các nhóm động vật ăn cỏ như trâu, bò, thỏ có dạ dày 4 ngăn và manh tràng rất phát triển                     

c. Động vật ăn thịt có khoảng trống khoang miệng bé hơn và ruột dài hơn  so với động vật ăn cỏ 

d. Tất cả các tĩnh mạch đều mang máu chảy về tim

Câu 4: Dựa vào kiến thức đã học hãy giải thích:

a. Tại sao những côn trùng có kích thước lớn trong hoạt động hô hấp cần có sự tham gia của cơ bụng?

b. Nêu ưu điểm của tiêu hóa ngoại bào so với tiêu hóa nội bào?

c. Vì sao côn trùng có hệ tuần hoàn hở nhưng vẫn hoạt động tích cực?

d. Tại sao tiêu hóa ở ruột non lại được coi là tiêu hóa quan trọng và triệt để nhất?

e. Tại sao sinh vật có kích thước nhỏ lại có nhịp tim đập nhanh?

Câu 5:  Năng suất tim (thể tích máu tim bơm vào hệ mạch trong thời gian 1 phút) = số nhịp tim x thể tích máu trong 1 chu kì co. Muốn tăng năng suất tim biện pháp tăng số nhịp tim hay tăng thể tích máu trong 1 chu kì sẽ có lợi cho hệ mạch? Giải thích qua ví dụ

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11