Đề luyện Con lắc đơn đề số 1

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 18 câu - Số lượt thi : 134

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một con lắc đơn, vật treo được tích điện q, rồi đặt trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường nằm ngang, song song với mặt đất . Khi con lắc cân bằng dây treo lệch 1 góc α0 bé so với phương thẳng đứng. Nếu đảo chiều đột ngột điện trường thì con lắc dao động nhỏ với li độ góc là bao nhiêu? Bỏ qua lực ma sát, sức cản

Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài sợi dây là l dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g với biên độ góc \alpha_{0}. Khi vật đi qua vị trí có li độ góc α, nó có vận tốc v thì 

Câu 3: Có ba con lắc đơn chiều dài giống nhau được treo vào ba quả cầu cùng kích thước được làm bằng gỗ và được đặt ở cùng một nơi trên Trái Đất. Kéo ba con lắc ra khỏi vị trí cân bằng 1 góc α nhỏ giống nhau rồi đồng thời buông nhẹ cho dao động. Con lắc nào sẽ trở về vị trí cân bằng trước tiên nếu bỏ qua ma sát và lực cản ?

Câu 4: Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài l, tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định bởi biểu thức

Câu 5: Để tăng chu kỳ dao động bé của con lắc đơn lên hai lần, phải thực hiện cách nào sau đây?

Câu 6: Ở một nơi trên trái đất, treo hai con lắc: một con lắc lò xo treo vật m , tại vị trí cân bằng lò xo giãn 1 và một con lắc đơn chiều dài dây treo l. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa tự do. Chu kì dao động của chúng 

Câu 7: Một đồng hồ quả lắc khi đưa lên mặt trăng mà vẫn giữ nguyên chiều dài thanh treo quả lắc như ở mặt đất thì :

Câu 8: Tại một nơi xác định, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T, khi chiều dài con lắc tăng 4 lần thì chu kỳ con lắc 

Câu 9: Hai con lắc đơn cùng chiều dài, ở một nơi trên trái đất, cùng độ cao so với mặt đất. Hai vật treo hình cầu, đồng chất, cùng kích thước. Một vật bằng sắt (con lắc 1), một vật bằng gỗ (con lắc 2), bên ngoài chúng có phủ lớp nhựa mỏng để sức cản không khí lên hai quả cầu như nhau. Kéo hai vật để hai dây lệch một góc nhỏ bằng nhau so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho hai con lắc dao động tắt dần. Thời gian dao động của con lắc 2 so với con lắc 1 là:

Câu 10: Một con lắc đơn được treo ở trần của một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T' bằng T

Câu 11: Để tần số dao động của một con lắc đơn giảm 50% thì chiều dài dây phải:

Câu 12: Một con lắc đơn được treo vào trần của một xe ô tô đang chuyển dộng theo phương ngang. Chu kì dao động của con lắc đơn trong trường hợp xe chuyển động thẳng đều là T1, khi xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a là T2 và khi xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a là T3. biểu thức nào sau đây đúng?

Câu 13: Một con lắc đơn có chu kỳ dao động nhỏ là T, tại một nơi trên mặt đất. Khi con lắc qua vị trí cân bằng dây treo vấp vào một chiếc đinh đóng tại một trung điểm của dây và dính chặt tại trung điểm đó. Chu kì dao động nhỏ của con lắc lúc này

Câu 14: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là L, chu kì dao động nhỏ là T. Cho chiều dài dây treo con lắc tăng lên một đoạn ∆L rất nhỏ so với chiều dài L thì chu kì dao động của con lắc tăng lên một lượng ∆T. Độ biến thiên chu kì của con lắc là 

Câu 15: Khi đưa con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (bỏ qua sự thay đổi của độ dài dây treo con lắc ) thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ

Câu 16: Một con lắc đơn được treo vào trần của một xe ô tô đang chuyển động theo phương ngang. Chu kì dao động của con lắc đơn trong trường hợp xe chuyển động thẳng đề là T1, trong trường hợp xe chuyển động nhanh đần đều với gia tốc a là T2 và trong trường hợp xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a là T3. Biểu thức nào sau đây là đúng 

Câu 17: Hai con lắc đơn làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dayy có cùng độ dài. Hai hòn bi có khối lượng khác nhau. Hai con lắc dao động trong cùng một môi trường với li độ góc ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng 0. Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu 18: Một con lắc đơn với hòn bi có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ góc \alpha_{0} tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Lực căng dây N của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch cực đại là 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyen Kien 14 18 78% 23.27
2 Aqua Leo 12 18 67% 7.88
3 hoàng thọ hoàng 8 10 80% 7.42
4 lai phuong my 8 13 62% 4.3
5 mr la 9 18 50% 15.8
6 Heart Steel 9 18 50% 4.57
7 Phạm Thảo 9 18 50% 6.73
8 bui cong tu 3 6 50% 0.43
9 Lăng Việt 10 17 59% 10.13
10 Gia Hân Phạm 10 16 63% 9.22
11 Phạm Thanh Tâm 0 0 0% 0.35
12 Mai Tran 1 1 100% 1.2
13 Vũ Hoài 5 18 28% 0.77
14 Lucky Luke 5 18 28% 1.02
15 Trương Đình Bảo 6 15 40% 16.28
16 Nguyễn Thu Hường 6 18 33% 3.08
17 Hà Ngọc 3 9 33% 31.83
18 do trong anh 4 17 24% 14.3

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12