Đề luyện Hệ phương trình mũ - Logarit đề số 1

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 350

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải Hệ PT:    \dpi{100} \left\{\begin{matrix} 6^{x}-2.3^{y}=2 & \\ 6^{x}.3^{y}=12& \end{matrix}\right.

Câu 2: Giải hệ PT: \left\{\begin{matrix} log_{x}(3x+2y)=2\\ log_{y}(2x+3y)=2 \end{matrix}\right.

Câu 3: Giải hệ PT: \left\{\begin{matrix} x+y=1\\2^{x}-2^{y}=2 \end{matrix}\right.

Câu 4: Giải hệ PT:\dpi{100} \left\{\begin{matrix} \sqrt{x-1}+\sqrt{2-y}=1 & \\ 3log_{9}(9x^{2})-log_{3}(y^{3})=3& \end{matrix}\right.

Câu 5: Giải hệ PT: \left\{\begin{matrix} x^{2}-4x+y+2=0\\ 2log_{2}(x-2)-log_{\sqrt{2}}y=0 \end{matrix}\right.

Câu 6: Giải hệ PT: \left\{\begin{matrix} log_{2}(3y-1)=x\\4^{x}+2^{x}=3y^{2} \end{matrix}\right.

Câu 7: Giải hệ PT: \left\{\begin{matrix} 3^{x}-3^{y}=y-x\\ x^{2}+xy+y^{2}=3 \end{matrix}\right.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Ngọc Tâm Trần 0 0 0% 0.3
2 nguyen thi quynh 5 7 71% 24.17

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12