Đề luyện Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng - Đề số 1

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 283

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tính tích phân I=\int_{0}^{\frac{\prod}{4}}\frac{sin2x+cos2x}{sinx+cosx}dx

Câu 2: Tính tích phân I=\int_{0}^{\frac{\prod}{2}}sin4xln(1+cos^{2}x)dx

Câu 3: Tính tích phân I =\int_{1}^{2}\frac{x+2lnx}{(x+1)^{3}}dx

Câu 4: Tính tích phân I = \int_{0}^{\frac{\pi }{6}}\frac{sin3x}{cos^{2}x}dx

Câu 5: Tính tích phân I=\int_{0}^{2}\frac{dx}{2x+\sqrt{3x^{2}+4}}

Câu 6: Tính tích phân I=\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}\frac{sin2x+5cosx}{3+5sinx-cos2x}dx

Câu 7: Tính tích phân I=\int_{1}^{e}(\frac{1}{x\sqrt{1+3lnx}}+2)lnxdx

Câu 8: Tính tích phân I =  \int_{0}^{4}\frac{x+2}{(x+1)\sqrt{3x+4}}dx

Câu 9: Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=\frac{\sqrt{xe^{x}}}{e^{x}+1}, trục hoành và đường thẳng x=1 xung quanh trục hoành.

Câu 10: Tính thể tích của khối tròn xoay tọa thành khi quay hình phẳng giới hạn bới các đường sau xung quanh trục hoành y=\sqrt{1+2x}.3-x, y=0, x=1.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nụ Cười Của Nắng 9 10 90% 48.03
2 lethuchang 8 10 80% 37
3 Chương 6 6 100% 7.08
4 Trần Trung Kiên 5 10 50% 14.82
5 lê anh vũ 0 0 0% 137.4
6 Koo Ngọc 0 1 0% 7.13
7 Ngo Manh Cuong 1 6 17% 0.13
8 Nguyễn Thị Diễm Ngân 2 10 20% 2.25

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12