Đề thi cao đẳng môn Sử khối C năm 2009

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1541

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày nội dung, ý nghĩa của Hội nghị hợp nhất các tổchức

cộng sản Việt Nam ngày 6-1-1930.

Câu 2: Nêu tóm tắt diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

tháng Tám năm 1945.

Câu 3: Vì sao ngày 27-1-1973 Hoa Kì và các nước phải tôn trọng độc lập, chủquyền,

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam ?

Câu 4: Nêu hoàn cảnh ra đời, quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Câu 5: Trình bày những sự kiện dẫn đến sự đối đầu Đông - Tây trong quan hệ quốc tế

sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Hoconha Vn 0 0 0% 0.57
2 Chính Lâm 0 0 0% 0.03

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12