Đề thi đại học môn Lịch sử năm 2014

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2436

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Câu I (2,0 điểm) 

Những cuộc khởi nghĩa và kháng chiến nào in đậm dấu ấn Việt Nam trong thế kỷ XX? Trình bày suy nghĩ về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Câu 2: Câu II (3,0 điểm) 

Hãy làm sáng tỏ biện pháp hòa bình của Việt Nam trong quan hệ với Pháp từ ngày 6-3-1946 đến trước ngày 19-12-1946 và nêu tác dụng của biện pháp ấy. 

Câu 3: Câu III (2,0 điểm) 

Trình bày hoàn cảnh lịch sử của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1975-1976). 

Câu 4: Câu IV (3,0 điểm) 

Từ những dữ liệu dưới đây, hãy xác định những biến đổi to lớn ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Hiện nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cần làm gì để bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực?

1945-1959: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; Inđônêxia, Lào tuyên bố độc lập. (1945). Các nước được công nhận độc lập: Philíppin (1946), Miến Điện (1948) Inđônêxia (1949), Mã Lai (1957). Xingapo được công nhận quyền tự trị (1959)

1967:  Thái Lan, Philíppin, Inđônêxia, Malaixia, Xingapo thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Mục tiêu của ASEAN là phát triển kinh tế văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung trên tinh thần duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

1973:  Xingapo là “con rồng” nổi trội nhất trong 4 “con rồng” kinh tế

1975:  Việt Nam, Lào, Campuchia kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ

1976: Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á được ký kết tại Bali, xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN.

1984: Brunây tuyên bố độc lập, gia nhập ASEAN

1991: Hiệp định hòa bình về Campuchia được ký kết tại Pari.

1985-1995:  Tăng trưởng kinh tế của Malaixia là 7,8%, Thái Lan là 9%...

1992: Việt Nam, Lào tham gia Hiệp ước Bali

1995-1999: Gia nhập ASEAN: Việt Nam (1995); Lào, Mianma (1997); Campuchia (1999).

2007: Hiến chương ASEAN được ký kết, nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh.

                     (Nguồn: Lịch sử 12, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2012)

 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12