Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Đồng Tháp năm 2013 - 2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 2193

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10