Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Văn Quán - Vĩnh Phúc - Đề 1 ( 2013 - 2014 )

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2144

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tìm tập xác định của các hàm số sau:  

a)y=\frac{1}{1-sinx}

b)y=\sqrt{1-cos2x}

Câu 2: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế dài sao cho:

      a.  Bạn C ngồi chính giữa?

      b.  Hai bạn A và E ngồi ở hai đầu ghế?

Câu 3: Gieo hai con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất của biến cố:

a) Tổng số chấm hai mặt xuất hiện bằng 7.

b) Các mặt xuất hiện có số chấm bằng nhau.

Câu 4:  Giải các phương trình sau:

a)\sqrt{2}cos(\frac{\pi }{4}-x)=1

b)\sqrt{3}tan^{2}x-(1+\sqrt{3})tanx+1=0

Câu 5: Cho \overrightarrow{v}=(3;1) và đường thẳng d: y=2x+4. Tìm ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k=\frac{1}{2} và phép tịnh tiến theo vecto \overrightarrow{v}.

Câu 6: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức (x+\frac{1}{x^{4}})^{10}

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11