Đề thị học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc năm học 2013 - 2014

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 2548

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6: Chương trình cơ bản

Câu 7: Chương trình cơ bản

Câu 8: Chương trình nâng cao

Câu 9: Chương trình nâng cao

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11