Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam năm học 2013 - 2014

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 2546

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5: Phần cơ bản

Câu 6: Phần cơ bản

Câu 7: Phần nâng cao

Câu 8: Phần nâng cao

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12