Đề thi học kì I môn Sinh 11 trường THPT Đắc Lụa năm 2014 -2015

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 33 câu - Số lượt thi : 2313

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Đối với cây ngô thoát hơi nước chủ yếu xảy ra qua:

Câu 2: Thành phần của dòng mạch gỗ là:

Câu 3: Lượng nước đi qua cây được cây sử dụng để tạo môi trường cho các hoạt động sống chiếm tỉ lệ:

Câu 4: Sản phẩm quang hợp không có:

Câu 5: Lá có màu xanh lục vì:

Câu 6: Cường độ hô hấp không tăng khi:

Câu 7: Ánh sáng đỏ kích thích cây tổng hợp:

Câu 8: Các nguyên tố khoáng cây cần với lượng nhỏ nhưng nó tham gia trực tiếp các quá trình chuyển hóa trong cơ thể, nếu thiếu nó cây không hoàn thành chu kì sống và không thay bằng thế bằng nguyên tố khác được gọi là: 

Câu 9: Bón phân hợp lí có tác dụng:

Câu 10: Hô hấp không tạo ra:  

Câu 11: Phương pháp bảo quản thực phẩm không phải dựa trên cơ sở khoa học của hô hấp là:

Câu 12: Phân giải hiếu khí 1 phân tử glucozo cho số ATP là:

Câu 13: Động lực nào sau đây không phải là động lực dòng mạch gỗ:

Câu 14: Hình thái lá giúp cây hấp thụ được nhiều năng lượng ánh sáng là:

Câu 15: Biện pháp không nhằm tăng năng suất cây trồng là:

Câu 16: Trong quá trình quang hợp O2 được tạo ra từ quá trình nào sau đây:

Câu 17: Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua:

Câu 18: Nhóm nguyên tố đa lượng gồm:

Câu 19: Hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng mạnh, thiếu CO2 dư O2. Hô hấp sáng không có sự tham gia của loại bào quan nào sau đây:

Câu 20: Một số vi sinh vật có khả năng cố định Nito là do có enzim :

Câu 21: Vai trò nào sau đây không phải của thoát hơi nước:

Câu 22: Để hạt giống có thể nảy mầm chúng ta cần :

Câu 23: Nhóm cây có hô hấp sáng là:

Câu 24: Cây bắt đầu quang hợp trong điều kiện nồng độ CO2 đạt:

Câu 25:  Vai trò của đai caspari là:

Câu 26: Nhận xét nào sau đây không đúng:

Câu 27: Rễ cây hấp thụ ion khoáng  nhờ cơ chế:

Câu 28: Khi lá cây có màu vàng đặc biệt là ở các lá già chúng ta cần bón loại phân nào sau đây:

Câu 29: Nước và ion khoáng từ con đường gian bào chuyển sang con đường tế bào chất nhờ:

Câu 30: Sắc tố quang hợp trực tiếp hấp thụ năng lượng ánh sáng  là;

Câu 31:  Lá cây xuất hiện các đốm đỏ là do thiếu nguyên tố:

Câu 32: Nhận xét nào sau đây chính xác:

Câu 33: Nhận xét nào sau đây không chính xác:

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 NGuyen Van Luan 19 33 58% 12.63
2 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 20 33 61% 19.87
3 trần thị quỳnh nga 21 33 64% 4.6
4 nguyễn ngân 20 33 61% 32.68
5 Quân Nguyễn 20 33 61% 9.68
6 Hương Nhu 13 33 39% 11.17
7 Phạm Thị Hoa Sen 18 33 55% 11.47
8 Lê Thị Hồng Ngân 18 33 55% 12.88
9 Pṟôtȅmin Hiếu 17 33 52% 7.97
10 Thảo Vy 16 32 50% 8.5
11 Akiuu Bảobối 19 31 61% 41.08
12 Nguyễn Thái Bảo 25 33 76% 6.02
13 Nguyễn Thị Quỳnh Như 8 19 42% 45.93
14 Sung Yong Jin 17 33 52% 6.97
15 Le Van 13 33 39% 8.33
16 Phan Thiên Hoàng Nhi 13 28 46% 7.22
17 Vũ Kim Ngân 20 33 61% 10.82
18 Thanh Trúc 14 33 42% 9.68
19 Mạnh Nguyên Nguyễn Hoàng 20 33 61% 16.23
20 Thành Hứa 22 33 67% 8.93
21 Việt Cồ 26 33 79% 6.05
22 ʚïɞ Xíu ʚïɞ 16 32 50% 27.52
23 Lê Nguyệt 15 33 45% 13.85
24 Hiềnn 22 32 69% 10.82
25 tran quynh 21 33 64% 14.55
26 Trần Anh Trang 19 33 58% 12.8

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11