Đề thi học kì I môn Toán lớp 12 Sở GD và ĐT Tỉnh An Giang ( 2012 - 2013 )

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 2023

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  

Cho hàm số 

          y=-x^{4}+2mx^{2}-2 (1)

 a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m=2.

 b) Tìm m để hám số (1) có cực đại tại x=0.

Câu 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hám sô y=\frac{x+1}{x-2} trên đoạn [-1,1]. Từ đó suy ra \left | \frac{cosa+1}{cosa-2} \right |\leq 2 với mọi a

Câu 3:  

a) Rút gọn:  A=log_{3}25.log_{4}3^{3}.log_{5}2

b) Giải phương trình: 3.9^{x^{2}-1}-4.3^{x^{2}}+9=0

Câu 4: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a. Tam giác SAB vuông cân tại S.

 a) Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.

 b) Từ B kẻ đường cao BH của tam giác ABC. Tính theo a thế tích tứ diện H.SBC từ đó suy ra khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SBC)

Câu 5:  

I. a) Giải phương trình: log_{2}(x+1)-log_{2}(x-1)=2

   b) Tìm điểm cực trị của hàm số:

             y=ln\frac{x-1}{x^{2}+3}

II. a) Giải phương trình: \sqrt{log_{2}x}-0,5=log_{2}\sqrt{x}

    b) tính:         A=(0,5\sqrt{2})^{\sqrt{8}}log_{4}\frac{1}{2}

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12