Đề thi học kì I trường THPT Quốc Học Huế

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 2338

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Từ metan (các chất vô cơ và điều kiện cần xem như có đủ).

Viết các phương trình hóa học điều chế metyl fomiat.

Câu 2: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:

HOCH 2CH2CHO (+O2, xt) -> A + (CH3OH, H2SO4) -> HOCH2CH2COOCH3 (+H2SO4, 180oC) -> B (trùng hợp) -> polime C.

 

Câu 3: Viết công thức cấu tạo các đồng phân của C3H9N. Viết phương trình hóa học của đồng phân là amin bậc 2 lần lượt với H2O, dung dịch HCl.

Câu 4: Cho các cặp oxi hóa-khử: Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ <Ag+/Ag.

 a/ Cu tan được trong dung dịch Fe3+ không?

 b/ Có thể điều chế Ag từ dung dịch Ag+ bằng cách dùng Fe3+  không ?

 c/ Có xảy ra phản ứng Cu2+ +  2Ag → 2Ag+ + Cu  không ?

Giải thích trường hợp không xảy ra phản ứng .Viết các phương trình hóa học (nếu có)  

Câu 5: Chỉ bằng 2 phương trình hóa học :

    Từ H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH hãy điều chế NH2-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH 

Câu 6: Một thanh Fe và một thanh Cu tiếp xúc nhau, được nhúng vào dung dich HCl.

         Nêu hiện tượng. Viết phương trình hóa học xáy ra ở 2 thanh kim loại đó

Câu 7: Trong phân tử aminoaxit A có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 17,8 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 22,2 gam muối khan. Viết công thức cấu tạo thu gọn các đồng phân aminoaxit của A. 

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 8,1 gam một cacbohyđrat X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam nước. Tìm công thức phân tử của polime X 

Câu 9: Chương trình chuẩn

Xà phòng hóa hoàn toàn 100 g chất béo (11% tạp chất) cần dùng 12 g NaOH. 

           Tính khối lượng xà phòng nguyên chất thu được.

Câu 10: Chương trình chuẩn

Cho 2,52 gam một kim loại M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84 gam muối sunfat. Xác định tên của kim loại  M .

 

Câu 11: Chương trình nâng cao

a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra trong pin điện hóa  Ni-Pb.

       Tính Eopin(Ni-Pb).                Cho: Eo  = - 0,26V , Eo= - 0,13V

   b/ Cho biết thứ tự điện phân dung dịch chứa đồng thời các ion: Cu2+ ; Fe3+; Fe2+ ; Ag+ ở catot, với điện cực trơ. 

Câu 12: Chương trình nâng cao

Nhúng một thanh Mg vào 200 ml dung dịch Fe(NO3)3 1M, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra cân lại thấy khối lượng tăng 4 gam.

Tính khối lương Mg đã tan vào dung dịch.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Phượng Yêu Tờ 0 0 0% 45.38

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12