Đề thi học kì II môn Sinh học trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ năm học 2011 - 2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2416

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Các nhận định sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng

a. Hạt phấn có hai nhân tham gia vào quá trình thụ tinh, nhân sinh sản có bộ NST 2n và nhân sinh dưỡng có bộ NST là n.

b. Trinh sinh là hình thức sinh sản vô tính trong đó các trứng không thụ tinh sẽ phát triển thành cơ thể lưỡng bội gọi là ong đực.

c. Quá trình thụ tinh cần sự giao phối giữa con đực và con cái

d. Quá trình điều hòa sinh tinh ở người có sự tham gia của các hoocmon FSH, LH, progesteron và testosteron. 

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học hãy giải thích:

a. Tại sao quá trình thụ tinh ở thực vật bậc cao lại được gọi là thụ tinh kép?

b. Đặc điểm chung của các loại thuốc tránh thai ở người đều có chung một cơ chế. Đó là cơ chế nào?

c. Tại sao trong quá trình mang thai người phụ nữ lại không xảy ra chu kì kinh nguyệt?

d. Bọt biển, giun dẹp và thạch sùng có hình thức sinh sản nào?

Câu 3:  

Hình trên mô tả quá trình thụ tinh ở thực vật xảy ra tại túi phôi.

a. Túi phôi của thực vật được hình thành như thế nào?

b. Chú thích các bộ phận kí hiệu từ A đến E?

Câu 4: a. Trình bày quá trình điều hòa sinh tinh ở người? (Chức năng của từng loại hoocmon, cơ chế điều hòa)

b. Dựa vào cơ chế của quá trình điều hòa sinh tinh ở người. Một nhà khoa học muốn phát triển thuốc tránh thai cho nam giới bằng cách tác động lên tuyến yên. Thuốc tránh thai này cần phải tác động lên loại hoocmon nào của tuyến yên? Giải thích.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tuấn Tiền Tỉ 0 0 0% 6.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11