Đề thi học kì II môn Sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2010- 2011

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2474

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Các câu sau đây đúng hay sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng

a. Nuôi cấy liên tục của quần thể vi sinh vật không bao giờ có pha tiềm phát

b. Thành phần vỏ prôtêin của vi rút làm nhiệm vụ kháng nguyên giúp vi rút xâm nhập vào tế bào vật chủ

c. Để kiểm tra thực phẩm có axit amin triptophan hay không người ta sẽ sử dụng vi sinh vật nguyên dưỡng triptophan.

d. Xà phòng là chất tẩy khuẩn còn thuốc tím là chất diệt khuẩn.

e. Virut là nhóm có cấu tạo tế bào nhưng phải kí sinh bắt buộc trong cơ thể vật chủ.

f. Virut có 2 dạng cấu trúc hình thái là dạng xoắn và dạng khối.

Câu 2: a. Cho các virut sau đây virut bại liệt, virut đốm thuốc lá, virut mụn cơm, virut hecpet, Phagơ T2 , Virut dại, virut cúm, virut đậu mùa. Hãy xếp các virut nói trên vào các nhóm theo phân chia hình thái virut?

b. Mẹ thường nhắc con: "ăn kẹo xong phải xúc miệng nhiều lần hoặc đánh răng, nếu không rất dễ bị sâu răng" Lời khuyên ấy dựa trên cơ sở khoa học nào? 

c. Khi làm tiêu bản quan sát vi sinh vật nhóm vi sinh vật nào sẽ dễ dàng quan sát hơn(nhân sơ hay nhân thực)? Giải thích.

Câu 3: a. Vẽ đồ thị sinh trưởng vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục và nêu đặc điểm của từng pha trong đồ thị?

b. Hãy cho biết ánh sáng ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng của vi sinh vật? Nêu ứng dụng thực tiễn

c. Virut khảm thuốc lá có thời gian phân chia giữa hai lần là 20 phút. Nếu cấy 10 virut này trên môi trường nuôi cấy nhân tạo thì sau 5 giờ sẽ có bao nhiêu virut được tạo ra? Giải thích

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10