Đề thi học kì II môn Sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo năm 2013 -2014 ( đề 1 )

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2470

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phân biệt quá trình phát triển ở sâu hại cây trồng và châu chấu theo các tiêu chí: Bản chất, đặc điểm, các giai đoạn

Câu 2: a.Vẽ sơ đồ cơ sở thần kinh của tập tính ở động vật ( 1 điểm)

b.Các hiện tượng dưới đây thuộc dạng tập tính nào ở động vật?(2,5 điểm)

-         Chim thay đổi nơi sống theo mùa

-         Chim nhạn đực mang cá đến “biếu” cho chim nhạn cái.

-         Rái cá biển đập vỏ sò.

-         Đàn ong sống trong tổ.

-         Hươu đực thường quệt dịch tiết từ tuyến cạnh mắt vào các cành cây.

Câu 3: a.Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật ở các tiêu chí sau: vị trí, kết quả, đối tượng thực vật(3 điểm)

b.Kể tên những nhân tố ngoại cảnh có ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật?(0,5điểm)

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11