Đề thi học kỳ 1- ban nâng cao- Trường THPT chuyên Thái Nguyên năm học 2013- 2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2044

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Lực hấp dẫn: Phát biểu nội dung và viết biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn. Giải thích rõ các đại lượng trong biểu thức.

Viết công thức tính gia tốc rơi tự do ở một điểm có độ cao h so với mặt đất. Biết Trái đất có khối lượng M và bán kính R. Ở độ cao bằng bao nhiêu ( Tính theo R ) thì gia tốc rơi tự do chỉ bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở rất gần mặt đất. 

Một ô-tô đang chạy với tốc độ vo = 12 m/s thì chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ô-tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = 0,2 m/s2và xuống hết đoạn dốc dài s = 640 m. Chọn gốc tọa độ ở đỉnh dốc, chiều dương hướng theo chiều chuyển động của ô-tô. Mốc thời gian là lúc ô-tô bắt đầu xuống dốc

 

Từ một đỉnh tháp cao h = 7,5 m, một hòn đá được ném lên với vận tốc ban đầu v0 = 10 m/s, hợp với phương ngang một góc α = 45o. Lấy g = 10m/s2. Chọn gốc tọa độ ở đỉnh tháp, trục Ox nằm ngang, Oy thẳng đứng hướng lên trên, mặt phẳng tọa độ chứa vec-tơ vận tốc ban đầu. Gốc thời gian là lúc ném

Một vật có khối lượng m = 5 kg, trượt xuống không vận tốc ban đầu từ đỉnh một dốc dài l = 50 m, cao h = 30m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt dốc là μ = 0,25. Cho g = 10 m/s2

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10