Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Amsterdam năm 2011 - 2012

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2159

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11