Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Sở GD và ĐT Đăk Lăk năm 2013 -2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 2168

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Câu 2:  

Câu 3:

Câu 4:  

Câu 5:  

Câu 6:  

Câu 7:  

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12