Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 10 trường THPT Bình Thạnh Trung năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 2100

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: a). Chuyển động tròn đều là gì?

b). Rơi tự do có những đâc điểm gì?

Câu 2:  Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết biểu thức của định luật.

Câu 3: Lực hướng tâm là gì? Viết biểu thức lực hướng tâm.

Câu 4: Một ôtô có khối lượng 3 tấn rời khỏi bến. Lực phát động bằng 2000N. Hệ số ma sát là 0,05. Hỏi sau khi chuyển động được 2 phút thì ôtô đạt được vận tốc bao nhiêu và ở cách bến bao xa ? Lấy g = 10m/s2.

Câu 5: Dành cho chương trình chuẩn 

 Khi ô tô đang chạy với vận tốc 12 m/s trên đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều. Sau 15s, ô tô đạt vận tốc 15m/s. Tính quãng đường ô tô đi được sau 30s kể từ khi tăng ga.

Câu 6: Dành cho chương trình chuẩn 

Mặt Trăng quay 1 vòng quanh trái Đất hết 27 ngày – đêm. Tính tốc độ góc của Mặt Trăng quay quanh Trái đất.

Câu 7: Dành cho chương trình chuẩn  

 Hai tàu thuỷ mỗi chiếc có khối lượng 80000 tấn ở cách nhau 0,5km. Tính lực hấp dẫn giữa chúng.

Câu 8: Dành cho chương trình chuẩn 

 Một người gánh một thùng gạo nặng 450N và một thùng ngô nặng 150N. Đòn gánh dài 1,2m. Hỏi vai người đó đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao

 Một ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng nước từ bến A đến bến B cách nhau 36 km mất một khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h. Tính vận tốc của ca nô so với dòng chảy.

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao 

 Một lỏ xo có chiều dài tự nhiên lo. Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới một quả cân có khối lượng m1 = 100g, lò xo dài 31cm. Treo thêm vào một quả cân nữa có khối lượng m2 =100g, nó dài 32 cm. lấy g = 10m/s2. Tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10