Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 10 trường THPT Châu Thành 1 năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2102

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: - Trình bày khái niệm gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều ?

- Nêu đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần  đều?

Câu 2: Phát biểu nội dung định luật I  NiuTơn?

Câu 3: Treo một vật có khối lượng 200g vào một lò xo thì lò xo giản ra một đoạn 10mm.

a. Tính độ cứng của lò xo. Lấy g=10m/s2

b. Khi treo vật khác có trọng lượng chưa biết thì lò xo giản ra 80mm. Tính trọng lượng chưa biết.

Câu 4: Một cánh quạt quay với tần số 400 vòng/phút. Cánh quạt dài 0.8m. Tính tốc độ dài  và  tốc độ góc của một điểm ở  đầu cánh quạt.

Câu 5: Dành cho chương trình chuẩn 

 Một chiếc xe có khối lượng 100 kg đang chạy với vận tốc 36km/h thì hãm phanh chuyển  động chậm dần đều. Biết lực hãm phanh là 250 N.Tính gia tốc của xe.

Câu 6: Dành cho chương trình chuẩn

Một vật có khối lượng 500g đặt trên mặt bàn nằm ngang (hình vẽ). Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là = 0.1. Vật bắt đầu được kéo đi bằng một lực F = 2 N có phương nằm ngang. Lấy g = 10 m/s2.Tính độ lớn lực F ngừng để vật chuyển động thẳng đều.

Câu 7: Dành cho chương trình chuẩn 

 Tính momen của lực F đối với trục quay 0. Cho biết F= 100N.

Cánh tay đòn d = 100cm.  Bỏ qua trọng lượng của thanh.

Câu 8: Dành cho chương trình nâng cao

 Một vật rơi tự do từ độ cao 80m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2

Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất. Quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng.

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao 

 Một ôtô bánh xe có bán kính 30cm, quay đều mỗi giây 10 vòng. Tính tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì và gia tốc của  bánh xe ôtô.

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao 

Một khúc gỗ trượt xuống không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 4 m, góc nghiêng α = 300. Biết hệ số ma sát trên suốt đoạn đường là μ = 0,3464. Tính vận tốc của khúc gỗ ở chân mặt phẳng nghiêng.

Câu 11: Dành cho chương trình nâng cao 

Một ô tô đang đi với vận tốc 10m/s thì hãm phanh, đi chậm dần đểu và khi đi thêm được 84m thì vận tốc còn 4m/s. Tìm gia tốc của ô tô và thời gian để ô tô đi được 75m kể từ lúc hãm phanh.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10