Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 10 trường THPT Đỗ Công Tường năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 2119

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: a/Tốc độ góc là gì?

b/ Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.

c/ Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tần số.

Câu 2: Phát biểu và viết biểu thức định luật  định luật vạn vật hấp dẫn?    

Câu 3: Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng.?

Câu 4: Vật có khối lượng  2 kg đặt trên mặt bàn nàm ngang .Hệ số ma sát trượt giữa vật và bàn là 0.25. Tác dụng một lực 6 N song song mặt ban lên vật làm vật chuyển động từ trạng thái nghỉ đi được đoạn đường 100m .Cho g= 10 m/s2. Tính tốc độ chuyển động của vật ?

Câu 5: Dành cho chương trình chuẩn 

Một vật nhỏ rơi tự do từ một quả khí cầu ở độ cao 125m xuống đất. Sau 5s nó rơi xuống đất. Tính gia tốc rơi tự do

Câu 6: Dành cho chương trình chuẩn

Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 18km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 2m/s. Tính vận tốc của thuyền đối với bờ ?                                                                 

Câu 7: Dành cho chương trình chuẩn 

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 15cm và có độ cứng 100N/m.Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 10N để nén lò xo.Khi ấy,chiều dài của lò xo là bao nhiêu?            

Câu 8: Dành cho chương trình chuẩn 

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực F1= 4N, F2= 5N và       F3=6N.Trong đó F1, F2 cân bằng với F3 .Hợp lực của hai lực  F1, F2  bằng bao nhiêu ?

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao 

Một ôtô từ Hà nội đến Hải phòng với tốc độ trung bình là 40km/h, sau đó đi từ Hải Phòng về Hà Nội với tốc độ trung bình là 60km/h.Tính tốc độ trung bình của ôtô trong cả hành trình đó ?                

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao 

 Một chất điểm chuyển động dọc theo trục ox, theo phương trình x=2t+3t2 trong đó x(m),t(s). Tính vận tốc tức thời của chất điểm lúc 3s?

Câu 11: Dành cho chương trình nâng cao 

 Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 12N. Góc hợp giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực có độ lớn bằng 12N?

Câu 12: Dành cho chương trình nâng cao 

 Một xe có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (xem như một cung tròn) với tốc độ dài 36km/h. Biết bán kính cong của cầu vượt là 50m. Hãy xác định áp lực của xe vào mặt đường tại điểm cao nhất. Lấy g = 10m/s2.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10