Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 10 trường THPT Hồng Ngự 3 năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 2129

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chuyển động rơi tự do là gì? Nêu những đặc điểm cơ bản (phương, chiều, dạng chuyển động) của chuyển động rơi tự do.

Câu 2:  Hãy phát biểu và viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn.

Câu 3: Hãy phát biểu qui tắc hình bình hành và nêu điều kiện cân bằng của một chất điểm.

Câu 4: Một vật có khối lượng 1 kg được buộc vào một điểm cố định nhờ một sợi dây dài 0,5 m. Vật chuyển động tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ góc 6 rad/s.

a. Tính chu kì và tốc độ dài của vật.

b. Tính lực căng của dây khi vật đi qua điểm thấp nhất, cao nhất. (Lấy g =10 m/s2) .

Câu 5: Dành cho chương trình chuẩn

Lúc 7h, một người đang ở A chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h đuổi theo một người ở B đang chuyển động cùng chiều với vận tốc 5m/s.BiếtAB = 18km. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc xuất phát. Lập phương trình chuyển động của hai người.

Câu 6: Dành cho chương trình chuẩn 

 Một xe buýt bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 0,5 phút vận tốc đạt 54 km/h. Tính gia tốc của xe và quãng đường xe đi được sau khi khởi hành 1,5 phút.

Câu 7: Dành cho chương trình chuẩn 

 Cho lò xo có độ cứng 500 N/m. Lực đàn hồi của lò xo là bao nhiêu nếu bị kéo dãn 5 cm?

Câu 8: Dành cho chương trình chuẩn

Một người gánh một thùng gạo và một thùng ngô có trọng lượng lần lượt là 200N và 100 N. Hỏi vai người đó chịu một lực bằng bao nhiêu?

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao 

Một đầu tàu đang rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = 1m/s2. Vận tốc tàu khi đi được 5s là bao nhiêu ?

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao

Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B mất 2h, đi ngược dòng mất 3h, vận tốc của nước so vời bờ là 5 km./h. Tính vận tốc ca nô so với nước và quãng đường AB.

Câu 11: Dành cho chương trình nâng cao

Vật chịu tác dụng lực 20N thì có gia tốc 2m/s2. Nếu vật đó thu gia tốc là 0,5 m/s2 thì lực tác dụng là bao nhiêu?

Câu 12: Dành cho chương trình nâng cao 

Đẩy một cái thùng có khối lượng 50 kg theo phương ngang với lực 150 N làm thùng chuyển động. Cho biết hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn là 0,2. Gia tốc của thùng là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10