Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 10 trường THPT Lấp vò 3 năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 2128

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Thế nào là sự rơi tự do? Cho một ví dụ? Nêu các đặc điểm của chuyển động rơi tự do?

Câu 2: Phát biểu định luật I Niuton?

Câu 3: Hãy nêu định nghĩa và viết công thức của lực hướng tâm?

Câu 4: Một vật có khối lượng 2kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt bàn là 0,25. Vật bắt đầu được kéo bằng một lực F =10N có phương nằm ngang. Lấy g = 10 .Tính gia tốc của vật. Tính vận tốc và quãng đường vật đi được sau 2s.

Câu 5: Dành cho chương trình chuẩn 

 Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì xuống dốc, nó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2và đến cuối dốc, vận tốc của nó đạt tới 72km/h.

Tính thời gian tàu chạy xuống dốc. Tính chiều dài của dốc

Câu 6: Dành cho chương trình chuẩn 

 Một quạt quay với vận tốc 360 vòng / phút. Cánh quạt dài 0,5m. Tính vận tốc dài và vận tốc góc của một điểm nằm ở đầu cánh.

Câu 7: Dành cho chương trình chuẩn

Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lượng 2.106kg, cách xa nhau 40m. Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu? Cho biết  G=6,67.10^{-11}N\frac{m^{2}}{kg^{2}}

Câu 8: Dành cho chương trình chuẩn

 Một lực \overrightarrow{F} có độ lớn 10N tác dụng lên vật rắn có trục quy cố định. Biết khoảng cách từ giá đến trục quay là 15cm. Hãy tính momen lực tác dụng lên vật

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao 

Một vận động viên điền kinh tăng tốc chạy nhanh dần đều từ 3m/s đến 5m/s trên quãng đường dài 100m. Tính:

Gia tốc của người đó. Thời gian người đó chạy trên quãng đường trên.

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao

Một em bé ngồi trên chiếc đu quay đang quay tròn đều trên mặt phẳng nằm ngang với tốc độ 6 vòng/ phút. Biết khoảng cách từ em bé đến trục quay là 3m. Tính vận tốc dài và tốc độ góc của chuyển động của em bé.

Câu 11: Dành cho chương trình nâng cao 

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 25cm được treo thẳng đứng. Khí móc vào đầu tự do của nó một vật m =20g thì lò xo dài 26cm. Hỏi nếu treo một vật có khối lượng 100g thì lò xo dài bao nhiêu? Lấy 10 m/s2

Câu 12: Dành cho chương trình nâng cao

Cho hai lực đồng qui có độ lớn:F1 = 24N; F2 = 7N, biết  góc hợp bởi \overrightarrow{F_{1}},\overrightarrow{F_{2}} là 900 .Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu?

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10