Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 10 trường THPT Long Khánh A năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 2127

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: 1) Chuyển động tròn đều có đặc điểm gì? Cho ví dụ.

2)  Sự rơi tự do là gì? Nêu những đặc điểm của sự rơi tự do.

Câu 2: Phát biểu và viết biểu thức định luật II Niu tơn.

Câu 3:  Lực đàn hồi xuất hiện trong trường hợp nào? Cho biết phương, chiều, độ lớn của lực đàn hồi ở lò xo.

Câu 4: Người ta đẩy một vật có khối lượng 500g  theo phương ngang với lực 3 N làm vật chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là mt = 0,2. Lấy g = 10 m/s2.

     1)  Tính gia tốc và vận tốc của vật sau 2 s.

     2) Tính quãng đường vật đi được cho tới lúc dừng lại

Câu 5: Dành cho chương trình chuẩn

Cho phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 5 + 10t  (x: km; v: km/h). Xác định tọa độ ban đầu và vận tốc của chất điểm.

Câu 6: Dành cho chương trình chuẩn

 Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5,0 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2,0 m/s đến 8,0 m/s trong 3 s. Tính gia tốc và hợp lực tác dụng lên vật

Câu 7: Dành cho chương trình chuẩn 

 Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao h bằng bán kính R của Trái Đất. Cho R = 6400 km và lấy g = 10 m/s2. Hãy tính tốc độ dài (vận tốc) của vệ tinh.

Câu 8: Dành cho chương trình chuẩn  

Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m và cách điểm tựa B 1,2 m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa B là bao nhiêu ?

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao 

 Một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x theo phương trình x = 2t + 3t2 (x: m; t: s). Xác định gia tốc của chất điểm. Tìm tọa độ của chất điểm lúc t = 3 s.  

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao 

 Một vật có khối lượng 2,0 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, vật đi được 80 cm trong 0,50 s. Tính gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó.  

Câu 11: Dành cho chương trình nâng cao 

Một vệ tinh có khối lượng 100 kg, được phóng lên quỹ đạo quanh Trái Đất ở độ cao mà tại đó nó có trọng lượng 920 N. Chu kỳ của vệ tinh là 5,3.103s. Tính khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh.

Câu 12: Dành cho chương trình nâng cao 

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của nó bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10