Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 10 trường THPT Nguyễn Văn Khải năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 2146

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Định nghĩa tốc độ góc trong chuyển động tròn đều?Viết biểu thức? Nêu đơn vị?

Câu 2: Phát biểu ba định luật I Niutơn?

Câu 3: Phát biểu định luật Huc ? Viết biểu thức?

Câu 4: Mỗi chiếc tàu có khối lượng 50000 tấn cách nhau 1km.Tính lực hấp dẫn giữa chúng? So sánh lực này với trọng lượng quả cầu có khối lượng 20g?(Xem hai tàu như chất điểm).(g = 9,8 m/s2)

Câu 5: Dành cho chương trình cơ bản

Một vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s2. Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ ba.

Câu 6: Trường THPT Nguyễn Văn Khải - năm 2012-2013

Phần riêng: chương trình cơ bản

Câu 6 (1điểm): Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ đô cao 5m. Tìm vận tốc của nó khi chạm đất? (g = 9,8 m/s2)

Câu 7: Dành cho chương trình cơ bản

Cần phải đặt vào một toa tàu có khối lượng 1600g với một lực bằng bao nhiêu để nó chuyển động thẳng đều. Biết hệ số ma sát bằng 0,2 và gia tốc g = 9,8m/s2

Câu 8: Dành cho chương trình cơ bản 

 Cho hai lực song song, cùng chiều có độ lớn F­­1 = 10N đặt tại A và F2 = 40N đặt tại B với AB = 6cm. Xác định độ lớn và vị trí hợp lực của hai lực đó?

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao 

Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đều mỗi vòng hết 0,2s. Tính tốc độ dài của một điểm nằm trên vành đĩa?

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao 

Tính gia tốc rơi tự do nếu vật ở độ cao gấp 4 lần bán kính trái đất, biết gia tốc rơi tự do tại mặt đất là 9,8m/s2

Câu 11: Dành cho chương trình nâng cao

Cho hệ như hình, khối lượng của vật một là 1kg, của vật hai

 là 2kg. Độ cao lúc đầu hai vật chênh nhau h = 1m. Tính gia tốc của vật một và

 vật hai? (g = 9,8m/s2)

Câu 12: Dành cho chương trình nâng cao

Tính lực căng dây ở câu 7 và cho biết sau bao lâu

kể từ lúc bắt đầu chuyển động thì hai vật ở vị trí ngang nhau?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Bien Nguyen 0 0 0% 45.65

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10