Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 10 trường THPT Nguyễn Văn Linh năm học 2012-2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 18 câu - Số lượt thi : 2259

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào có thể xem vật như một chất điểm?

Câu 2: trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm.

Câu 3:  Chỉ ra câu sai. Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau?

Câu 4:  Trong chuyển động thẳng đều.

Câu 5: Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục  ox  trong trường hợp vật không xuất phát từ gốc tọa độ O là:

Câu 6: Chọn câu sai. Chất điểm chuyển động nhanh dần đều khi:

Câu 7: Cho hai xe chuyển động thẳng nhanh dần đều, ngược chiều nhau. Chọn biểu thức đúng.

Câu 8:  Câu nào sai ? Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì:

Câu 9:  Hãy chỉ ra câu sai ?

Câu 10: Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi là chuyển động rơi tự do ?

Câu 11:  Một vật rơi tự do không vận tốc đầu  từ độ cao h xuống tới đất . Công thức tính thời gian  t của vật rơi tự do phụ thuộc độ cao h là: 

Câu 12: Chọn câu sai

 

Câu 13: Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi ?

Câu 14: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

Câu 15: Công thức liên hệ giữa tốc độ góc ω với chu kỳ T và giữa tốc độ góc ω với tần số  f trong chuyển động tròn đều là: 

Câu 16: Tại sao nói vận tốc có tính tương đối ?

Câu 17: Tự luận

 Một xe đang chuyển động với vận tốc v0 = 4m/s thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau thời gian t  = 2s (kể từ lúc tăng tốc) xe đi được quãng đường S = 12m.

a) Lập phương trình chuyển động của xe.

b) Vẽ đồ thị vận tốc - thời gian trên hệ tọa độ (v,t).

c) Tính quãng đường xe đi trong giây thứ tư(kể từ lúc tăng tốc).  

Câu 18:   Cánh quạt dài 0,4m chuyển động tròn đều quanh một trục cố định O.  Biết  trong thời gian 20s cánh quạt quay được 100 vòng. Tính tốc độ dài và tốc độ góc tại một điểm M ở đầu cánh quạt.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Gà Pông 12 16 75% 8.02
2 Mi Nhi 10 16 63% 23.32
3 Khiêm Nguyễn 6 16 38% 6.27
4 Mai Mun 9 16 56% 3.5
5 Kim Tan Nguyễn 13 16 81% 7.6
6 Thanh Mai 0 0 0% 0.57
7 Thu Cherry 8 16 50% 6.4
8 Nguyen Thi Thu Huyen 13 16 81% 9.32

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10