Đề thi học kỳ 1 Môn Vật lý 11 trường THPT Cao Lãnh 2012-2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2077

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu định luật Cu-lông, ghi biểu thức?

Câu 2: Phát biểu định luật Ôm cho mạch kín, ghi biểu thức?

Câu 3: Nêu bản chất dòng điện trong kim loại và bản chất dòng điện trong chất điện phân?

Câu 4: Hai điện tích điểm q1 = 10-9 C và q2 = 2.10-9 C hút nhau bằng một lực có độ lớn 10-5 N khi đặt trong không khí . Tìm khoảng cách giữa chúng?

Câu 5: Một bình điện phân có anôt bằng bạc, dung dịch điện phân là bạc nitrat

AgNO3,cho A = 108 ; n = 1. Cho dòng điện chạy qua bình là 0,1A thì ta thu được khối lượng bạc thoát ra khỏi điện cực là 1,08g. Tính thời gian dòng điện đi qua bình khi đó?

Câu 6: Dành cho chương trình cơ cơ bản

Hai điện tích điểm cách nhau một khoảng r =3m trong chân không hút nhau bằng một lực F = 6.10-9 N. Điện tích tổng cộng của hai điện tích điểm là Q = 10-9 C. Tính điện đích của mỗi điện tích điểm.

Câu 7: Dành cho chương trình cơ bản

Một nguồn điện được mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 4,5 Ω thì hiệu điện thế ở hai cực của nguồn là 3,5V và r=0,2 Ω. Hãy tính suất điện động của nguồn đó.

 

Câu 8: Dàng cho chương trình cơ bản

Cho mạch điện như hình vẽ :

\zeta =6V ; r = 1Ω ; R_{1}=R_{4}=1\Omega ; R_{2}=R_{3}=3\Omega  

 Ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể.

   a. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính?.

   b. Tính số chỉ của ampe kế ?.

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao

  Một bộ gồm ba tụ ghép song song C_{1}=C_{2}=\frac{1}{2}C_{3} . Khi được tích điện bằng nguồn có hiệu điện thế U = 45V thì điện tích của bộ tụ bằng Q = 18.10-4 C. Tính điện dung của các tụ điện?

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao  

Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là I = 0,5 A.

a. Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 10 phút ?

b. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian trên ?

Câu 11: Dành cho chương trình nâng cao  

Cho mạch điện như hình vẽ:

\zeta =12V ;r = 1\Omega ; R_{1}=24\Omega ; R_{2}=8\Omega ;R_{3}=5\Omega

a) Tính cường độ dòng điện qua R3

b) Thay R3 bằng bóng đèn (12V-9W). Tính công suất tiêu thụ của đèn.

  

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11