Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 11 trường THPT Thanh Bình 1 năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2090

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu định luật Cu-Lông. Viết biểu thức tính lực điện Cu-Lông, cho biết tên gọi và đơn vị của từng đại lượng vật lý trong biểu thức.

Câu 2: Phát biểu định luật Ôm toàn mạch và viết biểu thức.

Câu 3: Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân.

Câu 4: Cho điện tích q = 8.10-8C đặt tại điểm O trong không khí. Tính cường độ điện trường tại điểm M cách O một đoạn 30cm.

Câu 5: Một bình điện phân có cực dương làm bằng đồng, dung dịch điện phân là muối đồng, trong thời gian 16 phút 5 giây, khối lượng cực dương tan ra là 0,48gam. Tính cường độ dòng điện qua bình điện phân, cho F = 96500C/mol, A = 64, n = 2.

Câu 6: Dành cho chương trình cơ bản

Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có khối lượng m = 2,5gam, điện tích q = 5.10-7C, được treo cùng một điểm bằng hai dây mảnh, do lực đẩy tĩnh điện hai quả cầu tách ra xa nhau một đoạn 60cm. Xác định góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng, lấy g = 10m/s2.

Câu 7: Dành cho chương trình cơ bản

Cho mạch điện có R2 = 2Ω mắc song song R3 = 3Ω, R2 và R3 nối tiếp R1 = 0,8Ω và mắc vào nguồn có suất điện động 6V và điện trở trong 1Ω thành mạch điện kín. Tính hiệu điện thế giữa hai cực nguồn.

Câu 8: Dành cho chương trình cơ bản  

Cho bộ nguồn có suất điện động 3V và điện trở trong 2Ω và mắc vào bóng đèn loại 3V - 0,75W thành mạch điện kín. Cho rằng điện trở của đèn không thay đổi theo nhiệt độ

   a/ Hỏi đèn có sáng bình thường không?

   b/ Tính công suất tiêu thụ điện thực tế của đèn.

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao 

Electron bay từ bản âm sang bản dương của một tụ điện phẳng, điện trường trong khoảng giữa hai bản có cường độ E = 6.104V/m, khoảng cách giữa hai bản là 5cm. Tính thời gian electron bay từ bản âm sang bản dương. Cho electron bay không vận tốc đầu, e = -1,6.10-19C và m = 9,1.10-31kg.

Câu 10: Dành cho chương trình nâng 

Một nguồn điện có suất điện động 12V và điện trở trong 4Ω, dùng để thắp sang một bóng đèn loại 6V - 6W. Hỏi phải mắc bóng đèn nối tiếp với điện trở R bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường.

Câu 11: Dành cho chương trình nâng cao 

Cho bộ nguồn có suất điện động 3V và điện trở trong 2Ω và mắc vào hai bóng đèn cùng loại là 3V - 0,75W thành mạch kín, hai đèn mắc song song. Cho rằng điện trở của đèn không thay đổi theo nhiệt độ

   a/ Hỏi đèn có sáng bình thường không?

   b/ Tính công suất tiêu thụ điện thực tế của mổi đèn.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11