Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 11 trường THPT Tràm Chim năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 2092

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biếu nội dung và viết biểu thức định luật Cu-lông. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong biểu thức

Câu 2: Phát biểu nội dung định luật Jun – Lenxơ

Câu 3: Tại sao chất điện phân dẫn điện kém hơn kim loại?

Câu 4: Trên vỏ một tụ điện có ghi 20 μF – 220V. Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế 150V. Điện tích tối đa mà tụ điện tích được là bao nhiêu?

Câu 5: Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn có suất điện động E = 3(V), điện trở trong r = 0,5Ω ; R= 4Ω; bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat, có anot làm bằng bạc, bình điện phân có điện trở Rp= 1,5Ω. Tính khối lượng của chất được giải phóng ở catôt trong thời gian điện phân 16 phút 5 giây.

Câu 6: Dành cho chương trình cơ bản  

Hai điện tích q1 = 6.10-8 C, q2 = - 6.10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 4cm trong không khí. Xác định cường độ điện trường do q1 và q2 tác dụng lên điểm O,  khi O đặt tại trung điểm của AB

Câu 7: Dành chương trình cơ bản 

Cho mạch điện hình vẽ. E = 6 V ; r = 1 Ω ; R = 5 Ω

Đèn ghi (6 V- 9W) điện trở ampe kế và dây nối không đáng kể.Độ sáng của đèn thế nào?

Câu 8: Dành cho ban chương trình cơ bản 

Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn điện có suất điện động \zeta =6(V) và điện trở trong r =1Ω. Mạch ngoài có các điện trở R1= 4Ω, R2 =7Ω, và R3 =5Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hãy xác định:

 a. Điện trở RN của mạch ngoài.

 b. Công suất tiêu thụ mạch ngoài.

 

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao

Hai điện tích q1 = 6.10-8 C, q2 = - 6.10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 4 cm trong không khí. Xác định lực do q1 và q2 tác dụng lên điện tích q = 5.10-9 C khi q đặt tại trung điểm O của AB. 

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao 

Cho nguồn điện có suất điện động E=12V và điện trở trong r=3Ω nối với mạch ngoài là một điện trở R để công suất mạch ngoài đạt cực đại. Hỏi giá trị của R là bao nhiêu? 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11