Đề thi học kỳ 2 lớp 10 môn Toán Thuận Thành - Bắc Ninh năm 2013 - 2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 2407

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10