Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 11 trường Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ - hệ nâng cao năm học 2013 - 2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2559

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11