Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 - Bắc Giang năm 2013 - 2014

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 2469

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12