Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 10 trường THPT Đinh Thiên Lý năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2408

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Ba chất điểm có khối lượng theo thứ tự là m1 = m ; m2 = 2m  m3 = 3m ở độ cao lần lượt là z1 = 3h ; z2 = 1,5h và z3 = h so với cùng một mốc thế năng. Hãy so sánh thế năng giữa chúng.

Câu 2: Một săm xe máy được bơm căng không khí ở nhiệt độ 20oC và áp suất 2 atm. Hỏi săm có bị nổ không khi để ngoài nắng ở nhiệt độ 45oC? Coi sự tăng thể tích của săm là không đáng kể và săm chỉ chịu được áp suất tối đa là 2,5 atm.

Câu 3: Phát biểu và viết biểu thức của định luật Boyle-Marriote. Hãy vẽ dạng của đường đẳng nhiệt trong hệ (p0V), (V0T), (p0T) .

Câu 4: Một vật ở độ cao h=2 m trượt không vận tốc đầu từ A trên mặt phẳng AB không có ma sát và nghiêng góc 300 so với phương nằm ngang. Cho g=10 m/s2.

Tính vận tốc của vật lúc ở chân dốc B. (1đ) Tới chân dốc vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang có ma sát và đi được một đoạn BC=10 m rồi dừng lại. Tính hệ số ma sát trên đoạn đường nằm ngang BC. (1đ)

Câu 5: Hình bên là một chu trình biến đổi của

một khối khí lý tưởng trong hệ (p0T).

Cho biết p1=1 atm, T1=200 K, V1=16 lít,

T2=400 K, p3= 4 atm.

Hãy tính p2, V3 Chuyển đồ thị sang hệ toạ độ (p0V) Tính độ tăng nội năng của khối khí  khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2, biết rằng nhiệt lượng cung cấp cho khối khí trong quá trình này là 5 kJ. (cho biết 1atm=105 N/m2)

Câu 6: Việc phát minh ra động cơ nhiệt đã góp phần thúc đẩy sự phát triển đời sống của con người trên toàn thế giới. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích đạt được thì con người phải đối mặt với nguy lớn do động cơ nhiệt gây ra với môi trường, em hãy kế ra những nguy cơ đó. Là 1 công dân em hãy kể ra 5 hành động thiết thực để khắc phục và hạn chế.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10