Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 10 trường THPT Hòa Bình năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 2422

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:   Nguyên lý II nhiệt động lực học theo cách phát biểu của Các – nô?

Câu 2:  Viết phương trình trạng thái của khí lý tưởng? Từ đó suy ra các biểu thức của các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp.

Câu 3:  Thế nào là sự nở vì nhiệt của vật rắn, sự nở khối?

Câu 4:  Nêu các quá trình chuyển thể của các chất?

Câu 5:  Người ta truyền cho khí trong xi lanh nhiệt lượng 200J. Khí nở ra thực hiện công 140J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí.

Câu 6: Một vật có khối lượng 1kg được thả từ độ cao 20m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2.

Tính cơ năng của vật tại vị trí thả. Tính thế năng của vật ở độ cao 10m. Tính động năng và vận tốc của vật khi chạm đất.

Câu 7: Một lượng khí lí tưởng chứa trong một xi lanh có pittông dịch chuyển được. Các thông số trạng thái ban đầu của khối khí trên là: Áp suất 4.10 6 N/m2, thể tích 15 lít, nhiệt độ tuyệt đối 200K. Đun nóng đẳng áp làm thể tích khí trong bình tăng gấp 3 so với ban đầu.

Xác định nhiệt độ cuối cùng của khí. Vẽ đường biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái khí trong hệ tọa độ (p,V) và (V,T). Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết trong quá trình đun nóng đẳng áp nhiệt lượng đã truyền cho khí  là 160 000 J.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10