Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 10 trường THPT Hùng Vương năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 2445

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: a) Định nghĩa động lượng. Công thức, đơn vị. Phát biểu định luật bảo toàn động lượng.

b) Định nghĩa động năng. Công thức, đơn vị. Phát biểu định lý động năng (liên hệ giữa công và độ biến thiên động năng).

Câu 2:     a) Phát biểu định luật Bôi lơ-Marốt. Công thức, đồ thị trong hệ tọa độ (p,V).

    b) Định nghĩa khí lý tưởng? Viết phương trình trạng thái khí lý tưởng.

Câu 3:  Từ độ cao 2 m, một vật 500g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2. Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng:

a) Tìm độ cao cực đại mà vật lên đến được?

b) Trong quá trình vật chuyển động, tìm độ cao mà vật có thế năng bằng động năng?

Câu 4:  Một khối khí lý tưởng có thể tích 10 lít, nhiệt độ 1270C, áp suất 1atm, biến đổi qua 2 quá trình:

- Quá trình (1): đẳng tích, áp suất tăng gấp đôi.

- Quá trình (2): đẳng áp, thể tích sau cùng là 15l.

a) Tìm nhiệt độ sau cùng của khối khí.

b) Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi của khí trong hệ tọa độ (p,V).                                                                                         

Câu 5: Người ta bắn một viên đạn có khối lượng m=14g theo phương nằm ngang với vận tốc v=500m/s đến ghim vào một bao cát (khối lượng M=4,986kg) đang đứng yên và được treo bằng một sợi dây mảnh dài l=19,6cm thẳng đứng, không co giãn. Bỏ qua các lực cản, lấy g = 10 m/s2.

a) Sau va chạm dây treo lệch một góc cực đại bằng bao nhiêu?

b) Tìm góc lệch khi động năng bằng hai thế năng.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10