Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 10 trường THPT Lam Sơn năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 2445

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu nội dung định luật bảo toàn cơ năng khi vật chuyển động trong trọng trường . Viết biểu thức định luật đó .

Câu 2: Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ? Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt, từ đó suy ra biểu thức định luật cho 2 trạng thái của một lượng khí xác định.?

Câu 3: Một ôtô tải đang chuyển động với vận tốc 72km/h trên mặt đường ngang hệ số ma sát 0,2 , thì tắt máy. Dùng độ biến thiên động năng tìm quãng đường mà ôtô đi được kể từ khi tắt máy cho đến khi dừng lại. Lấy g = 10m/s2

Câu 4: Tại mặt đất, một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu là 10m/s. Cho g=10m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, hãy tính:

Cơ năng của vật. Vận tốc của vật khi thế năng gấp 4 lần động năng. Độ cao của vật khi cơ năng gấp 3 lần động năng.

Câu 5:  Người ta điều chế được 20 lít khí ôxi ở điều kiện chuẩn?(p = 760mmHg, t = 0oC)  

     a. Tính thể tích của lượng khí trên ở áp suất 740mmHg và nhiệt độ 27oC.

     b. Đun nóng đẳng tích(V=20 lít) khối khí trên để áp suất  khí tăng thêm 1/10 lần áp suất khí ban đầu. Tìm nhiệt độ của khí khi đó.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10