Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 11 trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 2404

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng?

Áp dụng: Vẽ chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây khi đưa nam châm ra xa vòng dây.

Câu 2: Nêu điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần ?

Câu 3: Nêu cấu tạo của lăng kính. Về phương diện quang học một lăng kính được đặc trưng bởi những đại lượng nào.

Câu 4: Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng.

Câu 5: Dòng điện có I = 1,5 A chạy qua ống dây có độ tự cảm L = 0,9 H. Tính độ lớn của suất điện động tự cảm trong ống dây khi cho dòng điện giảm đều về 0 trong thời gian 0,2 s.

Câu 6: Một vật sáng AB cao 2cm nằm vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng 40cm. Tiêu cự của thấu kính là 30cm.

a) Xác định vị trí của ảnh. Nêu tính chất (thật hay ảo, cùng chiều hay ngược chiều với vật) của ảnh.

b) Tính chiều cao của ảnh.

c) Để thu được ảnh ảo, cao gấp đôi vật phải đặt vật ở vị trí nào trước thấu kính?

Câu 7: Một khung dây hình vuông, có cạnh dài 20cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T. Biết từ thông qua khung dây là 4.10-3 Wb. Tính góc hợp bởi \dpi{100} \vec{B} và vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây.

Câu 8: Một tia sáng truyền từ một môi trường có chiết suất \dpi{100} \sqrt{2} ra không khí với góc tới 30o.

a) Tính góc khúc xạ.

b) Tính góc lệch của tia sáng khi truyền qua mặt phân cách.

Câu 9: Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa thủy tinh với nước. Biết nước có chiết suất là 1,33 và chiết suất của thủy tinh là 1,54.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11