Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 11 trường THPT Nguyễn Du năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 2390

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Thế nào là dòng điện cảm ứng? Phát biểu định luật Lenxơ về chiều dòng điện cảm ứng.

Câu 2: Thế nào là hiện tượng tự cảm? Viết biểu thức suất điện động tự cảm

Câu 3: Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Viết biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng

Tại sao khi thả một cây thước làm bằng thủy tinh trong suốt (n=\dpi{100} \sqrt{2} ) vào nước cất thì rất khó phát hiện cây thước đang ở trong nước?

Câu 4: Thấu kính là gì? Viết các công thức thấu kính(công thức vị trí, độ phóng đại). Nêu qui ước về dấu của các đại lượng.

Câu 5: Từ thông qua một khối kim loại biến thiên theo biểu thức  \dpi{100} \Phi =5sin(10\pi t+\frac{\pi }{6})(góc lượng giác tính bằng rad). Tính độ lớn trung bình của dòng điện Fuco xuất hiện trong khối kim loại trong thời gian từ 0s đến (1/30)s. Cho điện trở của kim loại là R = 10.\dpi{100} \Omega

Câu 6:

Đặt 1 vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của 1 thấu kính hội tụ ta được 1 ảnh thật lớn gấp 4 lần vật. Khoảng cách giữa vật và ảnh cách nhau 40cm.

a/ Tìm vị trí vật và tiêu cự của thấu kính

b/ Vẽ hình

Câu 7: chương trình chuẩn

Chiếu một tia sáng đơn sắc đến vuông góc với mặt bên thứ nhất của lăng kính thì ta thấy tia ló ra mặt bên thứ 2 bị lệch đi một góc là A (A là góc chiết quang của lăng kính). Tính A biết chiết suất tỉ đối của chất làm lăng kính với môi trường là \dpi{100} \sqrt{3}

Câu 8: Chương trình chuẩn

Trứơc 1 thấu kính hội tụ có f = 40cm, đặt 1 vật sáng nhỏ AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính 1 khỏang 20cm. Để thu được ảnh thật cao bằng 2 lần vật thì phải dịch chuyển vật như thế nào, 1 đọan bao nhiêu? 

Câu 9: Chương trình năng cao

Vận tốc lan truyền của ánh sáng trong nước là 2,25.108m/s. Khi truyền trong thủy tinh thì vận tốc của ánh sáng là 1,73.108m/s (1,73\dpi{100} \approx \sqrt{3} ). Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa thủy tinh với nước.

Câu 10: Chương trình nâng cao

Đặt một vật sáng AB trước một thấu kính hội tụ gồm một mặt lồi 10cm và một mặt lõm 20cm, chiết suất của chất làm thấu kính với môi trường là 1,5. Khoảng cách giữa vật và ảnh của vật qua thấu kính là 20cm. Xác định vị trí vật và ảnh của vật

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11