Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 11 trường THPT Phan Văn Sáng năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 2387

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Thấu kính là gì? Phân loại thấu kính.

Câu 2: Phát biểu và viết công thức của định luật Faraday về cảm ứng điện từ.

Câu 3: Hãy nêu đặc điểm và cách khắc phục đối với mắt bị tật cận thị.

Câu 4: Một vật sáng phẳng AB = 2cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10cm và cách thấu kính một đoạn d = 7,5 cm.

a)   Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh A’B’. Vẽ hình.

b)  Cần dịch chuyển vật đi một đoạn bao nhiêu, về hướng nào để có ảnh A’B’ ngược chiều với AB và A’B’ = 2AB ?

Câu 5: Một ống dây hình trụ có chiều dài 50 cm gồm 1000 vòng dây, có dòng điện 10A chạy qua. Độ tự cảm của ống dây là 2.10-4 H. Lấy π2 = 10.

a, Tính đường kính ống dây.

b, Cho dòng điện trong ống dây giảm đều đến 0 trong thời gian 0,05s. Hãy tính suất điện động tự cảm trong ống dây.

Câu 6: Chương trình chuẩn (cơ bản):

 Một tia sáng SI truyền từ môi trường trong suốt có chiết suất n sang môi trường không khí với góc tới   i = 30°, khi đến mặt phân cách của hai môi trường cho tia phản xạ IK và tia khúc xạ IR. Tia phản xạ IK và tia khúc xạ IR vuông góc với nhau.

a)   Tính chiết suất n và tốc độ của ánh sáng truyền trong môi trường trong suốt. Cho biết tốc độ của ánh sáng truyền trong không khí là c = 3.108 m/s.

b)   Muốn có hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra tại I thì góc tới i phải có giá trị như thế nào?

Câu 7: Dành cho chương trình nâng cao:

Cho mạch điện như hình vẽ:

Cuộn dây (C) gồm 100 vòng dây tròn, bán kính vòng dây 2cm. Ban đầu khóa K đóng, cảm ứng từ do dòng điện gây ra đối với cuộn dây là 4.10-3 T.

a)  Xác định từ thông qua cuộn dây (C).

b) Mở khóa K, dòng điện ngắt trong 0,01s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây (C). Vẽ chiều của dòng điện cảm ứng trong (C)

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11