Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 12 trường THPT Đào Duy Từ năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2487

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Giới hạn quang điện của một kim loại làm Katốt của tế bào quang điện là 0,5 μm . Cho h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s. Chiếu vào Katốt của tế bào quang điện này bức xạ có bước sóng 0,42 μm  thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện là:

Câu 2: Trong quang phổ vạch của hydrô, bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman là 0,1217 μm  ; vạch thứ nhất của dãy Banme có bước sóng 0,6563 μm . Hỏi bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman bằng bao nhiêu

Câu 3: Công thoát electron ra khỏi bề mặt một kim loại là A = 2,88 eV. Biết h = 6,625.10-34 J.s ;  c = 3.108 m/s và 1eV = 1,6.10-19 J. Giới hạn quang điện của kim loại đó là:

Câu 4: Một tế bào quang điện có Katốt làm bằng Cs có công thoát 1,9eV. Chiếu vào Katốt ánh sáng có bước sóng 0,4 μm . Tìm độ lớn hiệu điện thế hãm, biết h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s

Câu 5: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục

Câu 6: Trong thí nghiệm tế bào quang điện, người ta đo được cường độ dòng quang điện bão hòa là 2μA Hiệu suất lượng tử là 80%. Số phôton đập vào Katốt trong mỗi giây là

Câu 7: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số các sóng điện từ sau:

Câu 8: Radian có chu kỳ bán rã là 20 phút. Một mẫu Radian có khối lượng là 2g. Sau 1 giờ 40 phút thì lượng chất đã phân rã là

Câu 9: Tìm độ phóng xạ của 21084Po có chu kỳ bán rã T = 2 năm, biết khối lượng của Pôloni là 10g, cho biết hằng số Avôgarô là NA = 6,02.1023 mol-1

Câu 10: Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ là

Câu 11: Hạt nhân 21084Po  gồm

Câu 12: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

Câu 13: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau

Câu 14: Chọn phát biểu đúng. Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai

Câu 16: Khi electron trong nguyên tử hydrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng Em = - 0,85 eV sang quỹ đạo dừng có năng lượng En = - 13,6 eV thì nguyên tử bức xạ điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu. Biết h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s và 1eV = 1,6.10-19 J

Câu 17: Trong thí nghiệm Young, cho a = 2mm, D = 1,6m. Ánh sáng trắng được dùng trong thí nghiệm có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38 μm ≤  λ  ≤ 0,76 μm Hỏi có bao nhiêu bức xạ bị tắt tại vị trí cách vân sáng trung tâm 5mm

Câu 18: Độ phóng xạ của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của mẫu gỗ cùng loại cùng khối lượng vừa mới chặt. Biết chu kỳ của 146C là 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ đó là:

Câu 19: Hạt nhân càng bền vững khi có

Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young cách nhau 0,5mm. Ánh sáng có bước sóng 0,5m ; màn ảnh cách hai khe 2m. Bề rộng vùng giao thoa trên màn là 17mm. Tính số vân sáng, vân tối quan sát được trên màn

Câu 21: Một ống Rơnghen có hiệu điện thế giữa Anốt và Katốt là 4000V, cho h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s. Bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen mà ống có thể phát ra là:

Câu 22: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là a = 0,5mm ; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là λ= 0,5m. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc ba tính từ vân sáng trung tâm là

Câu 23: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ

Câu 24: Trong phản ứng hạt nhân: n + 23592U→ 9542Mo + 13957La + 2X + 7β-. Hạt X là:

Câu 25: Cho phản ứng hạt nhân: T + X → α + n. X là hạt nhân:

Câu 26: Sau bao nhiêu lần phóng xạ  và bao nhiêu lần phóng xạ  β- thì hạt nhân 23290Th  biến đổi thành hạt nhân 20882Pb 

Câu 27: Cho công thoát của kim loại dùng làm Katốt của tế bào quang điện là 2,4eV. Chiếu tới Katốt của tế bào quang điện này một chùm tia sáng gồm hai bước song λ1 = 0,66μm và   λ2 = 0,45 μm .Hỏi có hiện tượng quang điện xảy ra không. Biết h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s và 1eV = 1,6.10-19 J

Câu 28: Thực hiện phản ứng hạt nhân sau: 2311Na + 11p → 42He + 2010Ne  . Biết mNa = 22,9327u ; mHe = 4,0015u ; mNe = 19,9870u ; mp = 1,0073u ; 1u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng trên tỏa hay thu một năng lượng bằng bao nhiêu

Câu 29: Phản ứng phóng xạ biến đổi từ 21083Ra  thành 21084Po . Ta được tia phóng xạ nào

Câu 30: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là  λ. Trên màn quan sát, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 nằm hai phía so với vân sáng trung tâm là 4mm. Bước sóng  λ có giá trị

Câu 31: Chất Iốt phóng xạ 13153I  dùng trong y tế có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần lễ còn bao nhiêu gam

Câu 32: Vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Banme là 6560A0 và năng lượng phôton nhỏ nhất trong dãy Pasen ứng với bước sóng là 1,875 μm. Tìm bước sóng của vạch thứ hai trong dãy Banme. Biết h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s

Câu 33: Hạt nhân 21D có khối lượng mD = 2,0136u ; khối lượng của nơtron là mn = 1,0087u ; khối lượng của prôton là mp = 1,0073u biết 1u = 931,5 MeV/c2. Tính năng lượng liên kết của hạt nhân này

Câu 34: Giới hạn quang điện của kim loại ở Katốt của tế bào quang điện là 0,5 μm. Chiếu tới tế bào quang điện này một chùm tia sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 μm. Tính vận tốc cực đại của quang electron khi tách ra khỏi kim loại ở Katốt. Cho biết khối lượng của electron là 9,1.10-31kg và h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s

Câu 35: Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là

Câu 36: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu), số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng:

Câu 37: Tính chất nổi bật của tia X là:

Câu 38: Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại với tia tử ngoại

Câu 39: Hạt nhân 6027Co có khối lượng mCo = 55,940u ; khối lượng của nơtron là mn = 1,0087u ; khối lượng của prôton là mp = 1,0073u biết 1u = 931,5 MeV/c2. Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này

Câu 40: Chọn phát biểu sai về tia hồng ngoại

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trọng Kt 31 40 78% 43.07
2 Bùi Chí Hậu 33 40 83% 15.4
3 Hanh Le 28 34 82% 37.77
4 Kim Ngọc 7 15 47% 60.02
5 Dieu Pham 22 38 58% 25.88
6 Nobita Ngoc 33 40 83% 58.25
7 KunDo Hà 23 37 62% 43.33

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12