Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 12 trường THPT Đinh Thiên Lý năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2486

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Trong một thí nghiệm I- Âng về giao thoa ánh sáng. Sử dụng ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được 0,2 mm. Vị trí vân sáng thứ 3 kể từ vị trí vân sáng trung tâm là:

Câu 2: Từ hạt nhân 22688Ra phóng ra 3 hạt α và một hạt β- trong một chuỗi phóng xạ liên tiếp, khi đó hạt nhân tạo thành là:

Câu 3: Có một mẫu 100 gam chất phóng xạ 13153I. Biết rằng sau 24 ngày đêm, lượng chất đó chỉ còn lại một phần tám khối lượng ban đầu. Độ phóng xạ ban đầu của mẫu chất phóng xạ là

Câu 4: Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđrô, vạch phổ được tạo thành khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K là vạch phổ .

Câu 5: Một chất phóng xạ X  phóng xạ thu hạt nhân Y có chu kì bán rã T . Hỏi sau thời gian bao lâu thì số nguyên tử chất Y bằng 7 lần số nguyên tử chất X ?

Câu 6: Biết phản ứng nhiệt hạch:21D + 21D → 32He + n tỏa ra một năng lượng bằng Q = 3,25 MeV. Độ hụt khối của 21D là ∆mD = 0,0024u và 1u=931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 32He là

Câu 7: Điều nào sau không đúng khi nói về quang phổ liên tục ?

Câu 8: Trong nguyên tử hidrô , gọi λ A là bước sóng của vạch quang phổ ứng với sự chuyển của electron từ rất xa về quỹ đạo L , λ B là bước sóng của vạch quang phổ ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K . Năng lượng ion hóa nguyên tử hidrô ở trạng thái cơ bản được xác định bởi biểu thức

Câu 9: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau a= 0,3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng . Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ ( λđ = 0,76mm) đến vân sáng bậc 1 màu tim (λđ = 0,38mm )là

Câu 10: Trong nguyên tử hidrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m . Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hidrô , electron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m . Qũy đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

Câu 11: Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì

Câu 12: Trong lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử hệ số nhân nơtron có trị số

Câu 13: Để thực hiện phản ứng nhiệt hạch, vì sao cần có điều kiện mật độ hạt nhân đủ lớn ?

Câu 14: Tính chất chung của ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là

Câu 15: Tính năng lượng liên kết của hạt nhân 2713Al. Biết mAl = 26,974u; mn = 1,0087u; mp = 1,0073u.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về máy quang phổ lăng kính?

Câu 17: Nguyên tử đồng vị phóng xạ có: 21084Po có:

Câu 18: Điều khẳng định nào sau đây là sai khi nói về phóng xạ β- ?

Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y-âng, bề rộng hai khe cách nhau 0,35 mm, từ hai khe đến màn là 1,5 m và ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng λ = 0,7μm. Khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp bằng

Câu 20: Nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng EM = - 1,5eV sang trạng thái dừng có năng lượng EL = - 3,4eV thì nó sẽ:

Câu 21: Trong nguyên tử Hidro, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng M là:

Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân: 2512Mg + X → 2311Na + α. X là hạt nào sau đây ?

Câu 23: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 8 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng vân là

Câu 24: Phản ứng hạt nhân sau: 63Li + 11H→ 32He + 42He. Biết mLi = 6,0135u; mH = 1,0073u, mHe3 = 3,0096u,   mHe4 = 4,0015u. Năng lượng toả ra trong phản ứng trên là:

Câu 25: Chọn câu đúng

Để sấy khô sản phẩm hoặc sưởi ấm người ta dùng:

Câu 26: MeV là đơn vị của

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 28: Đồng vị  6027Co là chất phóng xạ β- với chu kỳ bán rã T = 5,33 năm, ban đầu một lượng Co có khối lượng m0. Sau thời gian 10 năm lượng Co trên bị phân rã bao nhiêu phần trăm?

Câu 29: Trong hiện tượng giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn thu được

Câu 30: Thí nghiệm của Newton về tán sắc ánh sáng với ánh sáng đơn sắc nhằm khẳng định:

Câu 31: Chọn câu đúng.

Quang phổ vạch được phát ra khi nung nóng:

Câu 32: Gọi m là khối lượng hạt nhân, m0 là tổng khối lượng của các nuclôn tạo thành hạt nhân đó khi đứng yên, ta có

Câu 33: Theo chương trình Chuẩn (8 câu)

 Thuyết lượng tử không giải thích được các hiện tượng nào sau đây?

Câu 34: Chọn câu đúng.

Quang điện trở là:

Câu 35: Ánh sáng huỳnh quang

Câu 36: Giới hạn quang điện của một kim loại là λ0 = 0,35 μm , muốn làm bật electron ra khỏi bề mặt kim loại này thì năng lượng của phôton ánh sáng chiếu vào phải

Câu 37: Chọn câu đúng .

Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa vào hiện tượng

Câu 38: Một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 665,2nm chiếu vào bề mặt catôt của một tế bào quang điện với công suất 1,5.10-4(W) gây ra được hiện tượng quang điện. Với hiệu suất lượng tử là 40% thì cường độ dòng quang điện có thể đạt giá trị lớn nhất là

Câu 39: n tượng quang điện chứng tỏ:

Câu 40: Chiếu bức xạ đơn sắc có tần số f1 = 0,74.1015 Hz vào một tấm kim loại thì vận tốc  đầu cực đại của electron quang điện là v1. Thay bức xạ trên bằng bức xạ khác có tần số là f2 = 1,6.1015 Hz thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện  là v2, với v2 = 2v1 . Công thoát của electron ra khỏi kim loại đó là :

Câu 41: Theo chương trình Nâng cao(8 câu)

 Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng là

Câu 42: nhà du hành vũ trụ sống trên con tàu chuyển động với tốc độ v = 0,9998 c ( với c = 3.108 m/s). Nếu người đó làm việc một thời gian là 20 năm trên con tàu đó thì khoảng thời gian trên Trái Đất đã trôi qua là

Câu 43: Khi chiếu vào catôt của tế bào quang điện ánh sáng có bước sóng λ thì dòng quang điện triệt tiêu khi UAK  ≤ - 1,42 V. Nếu UAK  = 1,42 V thì động năng của êlectron khi đến anôt sẽ bằng

Câu 44: Một vật đứng yên có khối lượng m0. Khi vật chuyển động với vận tốc v thì khối lượng của nó có giá trị

Câu 45: Vật phát quang ra màu lục khi được chiếu ánh sáng đơn sắc lam. Nếu chiếu vào vật bức xạ tím vật sẽ phát ra màu

Câu 46: Cường độ dòng quang điện bão hoà trong tế bào quang điện sẽ thay đổi nếu ta thay đổi

Câu 47: Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, bức xạ chiếu đến catôt có bước sóng , hiệu điện thế hãm là Uh, độ lớn điện tích êlectron là e và hằng số Plăng là h. Bước sóng giới hạn λ0 của kim loại cấu tạo catôt là

Câu 48: Công suất bức xạ của Mặt Trời vào khoảng 4.1026 W . Tốc độ ánh sáng trong chân không là  c = 3.108 m/s. Vậy sau mỗi giây khối lượng Mặt Trời giảm một lượng bằng

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 ThanhThảo Nguyễn 28 47 60% 13
2 Trọng Kt 31 48 65% 30.45
3 Highly Sun Trần 27 47 57% 33.52

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12