Đề thi kiểm tra chất lượng học kì I môn Sinh 11 trường THPT chuyên Thái Nguyên năm 2012 - 2013 (chuyên)

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2160

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phân biệt các nhân tố tiến hóa về tần số kiểu gen, tần số alen, vốn gen, vai trò ?

Câu 2: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào làm biến đổi tần số tương đối các alen trong quần thể nhanh hơn? Tại sao?

a. Chọn lọc loại bỏ alen A  và chọn lọc alen a.

b. Chọn lọc ở quần thể vi khuẩn (sinh vật nhân sơ) và chọn lọc ở quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội.

Câu 3: Từ quần thể sống trên đất liền, một số cá thể di cư tới một đảo và thiết lập nên một quần thể mới. Hãy mô tả diễn biến quá trình tiến hoá nhỏ xảy ra khiến quần thể mới này trở nên một loài mới và nêu rõ các nhân tố tiến hoá nào đóng vai trò chính trong quá trình hình thành loài này. (2đ)

Câu 4: Vì sao nói ở các loài giao phối, đơn vị tiến hoá cơ sở là quẩn thể chứ không phải là cá thể hay loài ? (2đ)

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11