Đề thi thử đại học môn địa lí trường THPT Trần Phú - Tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1809

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Vị trí địa lí là nguồn lực quan trọng của một quốc gia. Em hãy:

1. Nêu đặc điểm của vị trí, giới hạn và hình thể lãnh thổ nước ta.

2. Phân tích ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đó đối với việc định hướng phát triển các ngành kinh tế trong thời kì đổi mới.

Câu 2: Cho bảng số liệu sau:

Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm (đơn vị: mm)

1. Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh.

2. Qua biểu đồ, so sánh và giải thích sự khác nhau về lượng mưa, lượng bốc hơi, cân bằng ẩm của 3 địa điể trên

Câu 3: 1. Trình bày ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu nước ta. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua sông ngòi nước ta như thế nào?

2. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì khác nhau về nguồn gốc phát sinh đặc điểm địa hình.

Câu 4: 1. Hãy nêu các nguồn tài nguyên, thiên nhiên và thiên tai vùng biển nước ta.

2. Phân biệt sự khác nhau về các thành phần tự nhiên giữa miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 dohoangtrai 0 0 0% 1.7
2 QuânQủyQoái 0 0 0% 6.25
3 Bảo Bảo 0 0 0% 10.42

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12